counter
0 votes
in Top Trends by

wie werd in 2017 commissaris van de koning in drenthe, In 2017 werd Jetta Klijnsma benoemd tot commissaris van de koning in de Nederlandse provincie Drenthe. Klijnsma, geboren op 18 maart 1957 in Hoogeveen, is een ervaren politica met een lange staat van dienst in de Nederlandse politiek.

Klijnsma begon haar politieke carrière in 1982 als gemeenteraadslid in Den Haag. In 1998 werd ze wethouder van sociale zaken en werkgelegenheid in deze stad. In 2008 stapte ze over naar de landelijke politiek en werd ze staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende IV. Na de val van dat kabinet in 2010 keerde ze terug naar de Haagse gemeentepolitiek, waar ze opnieuw wethouder werd.

In 2012 werd Klijnsma lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. In de Kamer hield ze zich vooral bezig met sociale zaken en werkgelegenheid. Ze was onder meer verantwoordelijk voor de invoering van de Participatiewet, die erop gericht is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen.

Op 28 maart 2017 werd Klijnsma voorgedragen als commissaris van de koning in Drenthe. Deze functie was vacant geworden nadat Jacques Tichelaar was afgetreden na een rel over de aanbesteding van een klusbedrijf. Klijnsma werd op 7 september van dat jaar officieel geïnstalleerd als commissaris van de koning.

Als commissaris van de koning is Klijnsma de vertegenwoordiger van de Koning in de provincie Drenthe. Ze heeft een belangrijke rol bij het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende gemeenten en bij het stimuleren van de economische ontwikkeling van de provincie. Ook heeft ze een belangrijke rol bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de provincie.

Klijnsma heeft zich in haar eerste jaren als commissaris van de koning vooral gericht op het versterken van de samenwerking tussen de verschillende gemeenten in Drenthe. Ze heeft zich ook ingezet voor de versterking van de economie van de provincie, met name op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Zo heeft ze onder meer het initiatief genomen voor de oprichting van een Drents energiefonds, dat duurzame energieprojecten in de provincie ondersteunt.

Klijnsma staat bekend als een ervaren en betrokken politica, die zich met hart en ziel inzet voor de belangen van de inwoners van Drenthe. Ze heeft in de loop der jaren een groot netwerk opgebouwd in de politiek en het bedrijfsleven, en wordt gezien als een belangrijke speler in het bestuurlijke landschap van Nederland.

wie werd in 2017 commissaris van de koning in drenthe

  • wie werd in 2017 commissaris van de koning in drenthe, Al met al kan worden gesteld dat Jetta Klijnsma een ervaren en capabele bestuurder is, die met haar benoeming tot commissaris van de koning in Drenthe een belangrijke bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van deze provincie.

1 Answer

0 votes
by
 
Best answer
wie werd in 2017 commissaris van de koning in drenthe
Welkom bij het wetenschap huis, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere gebruikers.

Categories

...