counter
0 votes
in Top Trends by

Het college dat de regering adviseert over wetgeving en bestuur is de Raad van State. De Raad van State is het hoogste adviesorgaan van de regering en adviseert over wetsvoorstellen, dit college adviseert de regering over wetgeving en bestuur, algemene maatregelen van bestuur en andere belangrijke beslissingen. De Raad van State is opgericht in 1531 en bestaat uit de Koning als voorzitter en staatsraden die zijn benoemd door de Koning op voordracht van de regering. Het advies van de Raad van State is niet bindend, maar wordt vaak zeer serieus genomen door de regering en het parlement. De Raad van State heeft als doel om de kwaliteit van wetgeving en bestuur in Nederland te bevorderen.

1 Answer

0 votes
by
 
Best answer
dit college adviseert de regering over wetgeving en bestuur
Welkom bij het wetenschap huis, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere gebruikers.

Categories

...