counter
0 votes
in Top Trends by

hoe heet de discipel die paulus van zijn blindheid genas De discipel die Paulus van zijn blindheid genas, wordt meestal Ananias genoemd. Ananias was een vrome Joodse man uit de stad Damascus die in de eerste eeuw na Christus leefde. Volgens de Bijbel was Ananias een van de eerste mensen die het evangelie van Jezus Christus aan de heidenen predikte.hoe heet de discipel die paulus van zijn blindheid genas

Ananias kwam in contact met Paulus toen deze op weg was naar Damascus om te vervolgen en te arresteren zij die zich aansloten bij de nieuwe beweging rond Jezus Christus. Paulus had een visioen waarbij Jezus zelf hem verscheen en zei dat hij zijn zonden zou vergeven en hem zou gebruiken om het evangelie te verspreiden. Nadat Paulus dit visioen had gehad, was hij blind geworden en kon hij niet verder lopen.

Ananias werd door God uitgekozen om Paulus te helpen en te genezen. Hij werd naar Paulus gestuurd om hem het goede nieuws te vertellen dat hij was vergeven en dat hij weer kon zien. Toen Ananias naar Paulus toe ging, legde hij zijn handen op hem en sprak hij de woorden: "Broeder Saul, de Heer Jezus, die jou op de weg hierheen verscheen, heeft mij gestuurd om je te geven dat je weer kunt zien en gedoopt worden om vergeving van zonden te ontvangen."

hoe heet de discipel die paulus van zijn blindheid genas

hoe heet de discipel die paulus van zijn blindheid genas , Vanaf dat moment kon Paulus weer zien en werd hij een van de meest invloedrijke apostelen van Jezus Christus. Hij begon het evangelie te verspreiden onder de heidenen en werd een van de belangrijkste leiders van de vroege christelijke gemeenschap. Paulus' bekering en genezing door Ananias was een belangrijk moment in de geschiedenis van het christendom en heeft geholpen om het evangelie te verspreiden naar de hele wereld.

1 Answer

0 votes
by
 
Best answer

hoe heet de discipel die paulus van zijn blindheid genas

Welkom bij het wetenschap huis, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere gebruikers.

Categories

...