counter
0 votes
in Top Trends by

wat is volgens de leer van tao het mannelijke principe Het taoïsme, ook wel geschreven als daoïsme of tauïsme, is een Chinese mystieke, filosofische en religieuze stroming, waarbij zowel de filosofie als de religie zich baseren op de mystieke basis van Lao Zi. Het taoïsme gaat over hoe te handelen in het leven en de eenwording met de Tao.wat is volgens de leer van tao het mannelijke principe

De teksten Daodejing, Zhuang Zi en Liezi vormen de basis en zijn op schrift gesteld in de vierde en derde eeuw voor onze tijdrekening.

Het taoïsme heeft zich parallel aan het confucianisme en boeddhisme ontwikkeld. Deze drie stromingen vormen gezamenlijk de basis voor het neo-confucianisme (zie ook: Lijst van religies en spirituele tradities). Als religie heeft het taoïsme taoïstische tempels, taoïstische priesters en heilige plaatsen, zoals de heilige bergen in China.

In het taoïsme, een eeuwenoude Chinese filosofie, staat harmonie centraal. Vrouwelijke yin energie en mannelijke yang energie wisselen elkaar af en het leven loopt zoals het bedoeld is. In onze moderne maatschappij zijn we echter gewend om alles onder controle te willen houden.

1 Answer

0 votes
by
 
Best answer
wat is volgens de leer van tao het mannelijke principe
Welkom bij het wetenschap huis, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere gebruikers.

Categories

...